Hot key : Kiirklahvid on seatud vaikimisi ja nende valikuid saab kasutaja muuta.

Pärast olemasoleva kiirklahviseade muutmist saab kasutaja klaviatuuri abil määrata uue seade. Kiirklahviseadeid saab luua klahvikombinatsioonide Shift, Ctrl, Alt ja üldklahvide abil. Kasutades ainult üldklahvi, määratakse kombinatsiooniks ikkagi Alt+üldklahv.

Help : Kuvatakse MagicRotation i spikker HELP.

About : Kuvatakse programmi versioon ja autoriõigused.

Exit : Väljutakse programmist MagicRotation.

Ülevaade

Liides

Veaotsing

Veaotsing

Enne tehnilise toe teenindusse helistamist

￿Ekraani pööramise võimaldamiseks kasutab MagicRotationi tarkvara installitud "kuvadraiverit", mida pakub teie graafikakaardi tootja. Kui installitud "kuvadraiver" ei tööta korralikult või selles on vead, siis MagicRotationi tarkvara installimisel need vead ei kao.

Ükski installitud "kuvadraiveri" probleemidest tingitud vigane/vale toiming ei ole põhjustatud MagicRotationi tarkvara poolt.

Et välja selgitada, kas probleem on seotud installitud "kuvadraiveriga" toimige järgmiselt:

1.Kontrollige, kas probleem esineb mõlema, nii 0-suuna (horisontaalpaigutusreŸiimi), kui ka 90-suuna (vertikaalpaigutusreŸiimi) puhul.

2.Kontrollige, kas probleem esineb erinevate värvussügavuste puhul (8/16/32 bitti piksli kohta) ja erinevate eraldusvõimereŸiimide puhul (800 x 600, 1024 x 768).

3.Kontrollige, kas probleem esineb ka siis, kui MagicPointi tarkvara pole installitud.

Kui probleem esinev korduvalt ühe või kõigi eelmainitud võimaluste puhul, võib