Ärge paigaldage seadet kõikuvale, ebatasasele pinnale või kohtadesse, kus esineb vibratsiooni.

￿Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka kasutajale. Seadme kasutamine kohtades, kus esineb vibratsiooni, lühendab toote kasutusiga ja võib põhjustada tulekahju.

Kuvari teisaldamisel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Veenduge, et kõik kaablid ja teisi seadmeid ühendavad juhtmed on lahti ühendatud, enne kui monitori asukohta muudate.

￿Kaabli lahti ühendamata jätmisel võib see kahjustuda ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Paigutage seade lastele kättesaamatusse kohta, kuna sellele otsa ronides võivad nad seadet kahjustada.

￿Allakukkumisel võib seade põhjustada vigastusi või isegi surma.

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, siis lülitage ta vooluvõrgust välja.

￿Vastasel korral võib koguneva tolmu tõttu tõusnud temperatuur või õhenenud isolatsioon põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge asetage seadmele lapse jaoks ahvatlevaid esemeid.

￿Lapsed võivad ahvatleva asja kättesaamiseks üritada seadme otsa ronida. Seade võib maha kukkuda ja tekitada vigastusi või isegi surma.