Ajastuse eelseadistused

Kui arvuti poolt edastatav signaal kattub järgmise ajastuse eelseadistusega, häälestub ekraan automaatselt. Ent kui signaal on erinev, võib ekraan jääda tühjaks, kui toiteindikaator (LED) on aktiivne. Videokaardi kasutusjuhendist leiate juhised ekraani häälestamiseks (vt. allolevat informatsiooni).

Tabel 1. Ajastuse eelseadistused

 

 

 

 

Horisontaalne

Vertikaalne

PikslisagedusSünkr.
Kuvarezhiimsagedus

sagedus

polaarsus
(MHz)

 

(kHz)(Hz)(H/V)

 

 

MAC, 640 x 480

35,000

66,667

30,240

-/-

MAC, 832 x 624

49,726

74,551

57,284

-/-

MAC, 1152 x 870

68,681

75,062

100,00

-/-

IBM, 640 x 350

31,469

70,086

25,175

+/-

IBM, 640 x 480

31,469

59,940

25,175

-/-

IBM, 720 x 400

31,469

70,087

28,322

-/+

VESA, 640 x 480

37,861

72,809

31,500

-/-

VESA, 640 x 480

37,500

75,000

31,500

-/-

VESA, 800 x 600

35,156

56,250

36,000

+,-/+,-

VESA, 800 x 600

37,879

60,317

40,000

+/+

VESA, 800 x 600

48,077

72,188

50,000

+/+

VESA, 800 x 600

46,875

75,000

49,500

+/+

VESA, 1024 x 768

48,363

60,004

65,000

-/-

VESA, 1024 x 768

56,476

70,069

75,000

-/-

VESA, 1024 x 768

60,023

75,029

78,750

+/+

VESA, 1152 x 864

67,500

75,000

108,00

+/+

VESA, 1280 x 960

60,000

60,000

108,00

+/+

VESA, 1280 x 1024

63,981

60,020

108,00

+/+

VESA, 1280 x 1024

79,976

75,025

135,00

+/+

Horisontaalne sagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks (Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency). Mõõtühik: kHz.

Vertikaalne sagedus

Sarnaselt luminofoorlambiga peab kuvar kordama sama kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalseks sageduseks (Vertical Frequency) või värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.