Ärge paigaldage monitori nii, et selle tööpind jääb allapoole suunatuks.

￿TFT-LCD'i pinna kahjustumise oht!

Seinakonsooli paigaldamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.

￿Ebapädeva isiku poolt teostatud paigaldustööd võivad põhjustada vigastusi.

￿Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).

Seadme paigaldamisel veenduge, et see oleks ventilatsiooni tagamiseks seinast piisavalt eemal (vähemalt 10 cm).

￿Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada toote sisetemperatuuri tõusu, mille tulemusel väheneb toote eluiga ja töövõime.

Puhastamine

Kui puhastate monitori korpust või TFT-LCD ekraani pinda, kasutage kergelt niisutatud, pehmet lappi.

Ärge pihustage puhastusvahendit otse monitorile.

Kasutage soovitatud puhastusvahendit koos pehme lapiga.

Kui pistiku ja kontakti vahel olev liitmik on tolmune või määrdunud, puhastage see korralikult kuiva lapiga.

￿Määrdunud liitmik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitepistik vooluallikast.

￿Vastasel korral kujutab see elektrilöögi või tulekahjuohtu.