DC 14V

Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse

 

toitesisendisse.

DVI-I

Ühendab "DVI-A - D-Sub"-kaabel DVI-pordiga monitori tagaosas

Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine.