Näide)

Parim viis monitori kaitsmiseks säilkuva vastu on aktiveerida PC või süsteemi ekraanisäästja, kui kuvarit ei kasutata.

Säilkuvast tulenevaid moonutusi ei pruugi esineda, kui LCD paneel funktsioneerib normaaltingimustel.

Normaaltingimuste all mõeldakse pidevalt vahelduvaid videokujutisi. Kui LCD paneelil kuvatakse pikema aja jooksul teatud kujutist (üle 12 tunni), võib vedelkristalli piksleid töötlevate elektroodide vahel tekkida kerge elektrilaengute erinevus. Elektrilaengute erinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul, tekitades vedelkristallide kalde. Sellisel juhul võib kujutise vahetumisel näha ka eelmist kujutist.

Selle vältimiseks tuleb vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.

See LCD monitor vastab ISO13406-2 nõuetele (Pixel fault Class II).