Ülevaade

OSD režiim

Värvi kalibreerimine

Veaotsing

Ülevaade

Mis on MagicTune™

Monitori töövõime võib varieeruda. Selle määravad ära videokaart, hostarvuti, valgustingimused ja teised keskkondlikud tegurid. Parima pildi saamine eeldab monitori kohandamist vastavalt teie individuaalsetele sätetele. Kahjuks on juhtnuppude abil sobiva seadistuse leidmine sageli raskelt teostatav. Korralikuks häälestamiseks on vaja lihtsate toimingutega samm-sammulist programmi, mis tagaks optimaalse pildi kvaliteedi.

Enamasti nõuab isegi heleduse (Brightness) või kontrastsuse (Contrast) lihtsam reguleerimine sisenemist mitmetasandilisse ekraanimenüüsse (OSD), mille käsitsemine võib siiski osutuda keeruliseks. Peale selle ei ole monitori häälestamisel võimalik saada tagasisidet õige seadistuse leidmiseks. MagicTune™ on utiliit, mis suunab monitori iga parameetri seadmisel teie toiminguid lihtsate sammude ja taustale kuvatavate mallide abil. Kuvari iga kasutaja seaded võib salvestada. Kuvari parameetrite valimine mitme või ühe kasutajaga keskkonnas (vastavalt tunnussuuruste ja keskkonna valgustingimuste erinevatele eelmääratletud seadetele) toimub lihtsalt.

Põhifunktsionaalsus

MagicTune™ on utiliit, mis võimaldab kontrollida monitori parameetreid ja muuta värvi seadeid, kasutades Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolli. Kõiki kuvari seadeid kontrollitakse tarkvaraprogrammi kaudu, mistõttu ekraanimenüüd (OSD) pole vaja kasutada. MagicTune™ toetab operatsioonisüsteeme Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home ja XP Professional.

Soovitatav on MagicTune™'iga kasutada rakendust Windows™ 2000 või sellest uuemat versiooni.

MagicTune™ võimaldab kuva kiirelt ja täpselt häälestada ning salvestada hõlpsalt seaded, mis teile kõige paremini sobivad.

OSD režiim

OSD režiim võimaldab hõlpsalt monitori häälestada, ilma vajaduseta läbida eelmääratletud sammud. Te võite hõlpsalt menüüs soovitud elemendi juurde pääseda, et seda häälestada.

Ülevaade

OSD režiim

Värvi kalibreerimine

Veaotsing

MagicTune™ võimaldab kuva kiirelt ja täpselt häälestada ning salvestada hõlpsalt seaded, mis teile kõige paremini sobivad.

￿Ekraanimenüü (OSD) võib toimida viisil, mis on vastuolus kasutusjuhendis toodud selgitustega, sõltuvalt monitori spetsifikatsioonist.

￿Kui Pivot toimib, võib osa MagicTune™ programmist funktsioneerida tavapärasest erinevalt

￿AutoRotation : Magic-pöördtelje abil saate kuvarit pöörata 90, 180 kraadi võrra.

Programmi Rotation käivitamiseks järgige alltoodud juhiseid.

￿Palun installige oma arvutisse programmid Rotation ja MagicTune™ 3.6.

￿Avage MagicTune™ 3.6 menüü