Ühendatud DVI-kaablit

Tulemuseks võib olla tühi ekraan, kui te

 

kasutades?

alglaadite süsteemi enne DVI-kaabli

 

 

ühendamist või ühendate DVI-kaabli lahti ja

 

 

ühendate selle uuesti süsteemi käitamise ajal,

 

 

kuna teatavat tüüpi graafikaplaadid ei edasta

 

 

videosignaale. Ühendage DVI-kaabel ja

 

 

alglaadige seejärel süsteem.

Kas ekraanile

Kontrollige signaalikaabli

Veenduge selles, et videokaart on korralikult

kuvatakse ainult üks

ühendust.

oma kohale paigaldatud.

värv ning monitorile

Kas ekraani värvid on

Rebuutige (taaskäivitage) arvuti.

vaatamine tundub

toimuvat justkui läbi

muutunud "imelikeks"

 

tsellofaanpaberi?

pärast teatava programmi

 

 

käivitamist või tulenevalt

 

 

krahhist erinevate

 

 

aplikatsioonide

 

 

rakendamisel?

 

 

Kas videokaart on

Häälestage videokaart (vt. videokaardi

 

korralikult häälestatud?

kasutusjuhendit).

Ekraanil on äkitselt

Kas te olete vahetanud

Reguleerige ekraani kujutise asendit ja

tekkinud disbalanss.

videokaarti või draiverit?

suurust, kasutades MagicTune™ programm .

 

Kas te olete reguleerinud

Reguleerige eraldusvõimet ja sagedust

 

monitori eraldusvõimet

videokaardil.

 

või sagedust?

(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused).

 

Ekraan võib olla disbalansseeritud lähtuvalt videokaardi signaali tsüklist.

 

Kohandage asendit MagicTune™ programm abil.

Ekraan on fookusest

Kas te olete reguleerinud

Reguleerige videokaardi eraldusvõimet ja

väljas või MagicTune™

eraldusvõimet ja

sagedust.

programm pole

sagedust monitoril?

(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused).

võimalik reguleerida.

 

 

Ekraanile kuvatakse

Kas Windows'i värvid on

Windows ME/XP/2000 puhul:

üksnes 16 värvi.

korralikult reguleeritud?

seadke värvid korralikult paika (valige

Pärast videokaardi

 

Juhtpaneel, Displei, Seadistused - Control

seadistuse muutmist

 

Panel, Display, Settings.)

muutuvad ka ekraani

Kas videokaart on

Teostage videokaardi nõuetekohane

värvid.

 

korralikult häälestatud?

häälestamine, toetudes videokaardi

kasutusjuhendis toodud informatsioonile.

Ekraanile kuvatakse

Kas te olete installeerinud

tekst "Unrecognized

monitori draiveri?

monitor, Plug & Play

Tutvuge videokaardi

(VESA DDC) monitor

found".

kasutusjuhendiga,

 

kontrollimaks Plug & Play

 

(VESA DDC) funktsiooni

 

toe olemasolu.

Installeerige monitori draiver vastavalt draiveri installeerimise instruktsioonidele.

Kontrollige, kas

Funktsioon MagicTune™

* Et kontrollida, kas teie personaalarvuti

MagicTune™ toimib

toimib ainult Windows

toetab funktsiooni MagicTune™ läbige

korralikult.

operatsioonisüsteemiga

alljärgnevad sammud (kui

 

personaalarvutis (VGA),

operatsioonisüsteemiks on Windows XP);

 

mis toetab isehäälestuse

Juhtpaneel -> Jõudlus ja hooldus -> Süsteem -

 

(Plug and Play)

 

funktsiooni.

> Riistvara -> Seadmehaldur -> Monitorid ->

 

 

Pärast isehäälestuva (Plug and Play) monitori

 

 

kustutamist teostage uue riistvara leidmiseks

 

 

'Isehäälestuva (Plug and Play) monitori' otsing.

 

 

MagicTune™ on monitori juurde kuuluv

 

 

lisatarkvara. Mõned graafikakaardid ei pruugi

 

 

teie monitori toetada. Kui teil tekib

 

 

graafikakaardiga probleeme, siis külastage

 

 

meie veebisaiti ja uurige ühilduvate

 

 

graafikakaartide loendit.

 

 

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ei tööta

Kas olete arvutit või

Laadige alla uusim programm. Programmi