Suvandi saki määratlus

Te võite MagicTune™'i konfigureerida, kasutades järgmisi suvandeid.

Preferences (Häälestus)

Toob esile häälestuse dialoogiakna. Kasutatavatel häälestustel on märkeruudus "V". Mis tahes häälestuse deaktiveerimiseks sättige kursor ruudu kohale ja klõpsake.

￿Enable task tray menu(Aktiveeri tegumiriba menüü) .

- MagicTune™ menüüdele ligipääsemiseks klõpsake tegumisalve [task tray menu] ikooni.

Menüüsid ei kuvata, kui valikute [Options] -> [Basic Settings] (Valikud ' Põhisätted) käsk [Enable System Tray] (Võimalda süsteemisalv) pole valitud.

￿Select Language (Vali keel)- Valitud keel mõjutab ainult OSD (ekraanimenüü) keelt.

Source Select

￿

Analog

 

￿

Digital

Toe saki määratlus

Näitab vara ID'd ja programmi versiooni numbrit ning võimaldab kasutada abi-funktsiooni.

 

Help

 

 

Külastage MagicTune™'i veebisaiti või avage hiireklõpsuga 'Help' failid

 

 

 

(kasutusjuhend), kui vajate mis tahes abi MagicTune™'i installimiseks või

 

(Abi)

 

 

 

 

 

käitamiseks. Kasutusjuhend avaneb põhibrauseri aknas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asset ID

 

U kunt de server gebruiken om het client-beeldscherm te controleren.

 

 

(Het serverprogramma dient geïnstalleerd te zijn om dit programma als

 

(Vara ID)

 

 

 

client te kunnen gebruiken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Name

 

Geeft de gebruikersnaam weer die geregistreerd is

 

 

 

 

 

op de pc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User ID

 

Geeft de gebruikers-ID weer die geregistreerd is op

 

 

 

 

 

de pc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server IP

 

Schrijf de server-IP op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department

 

Schrijf de afdeling op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location

 

Schrijf de locatie op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version

 

Kuvab MagicTune™'i versiooni numbri.

 

 

 

 

(Versioon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülevaade

OSD režiim

Värvi kalibreerimine

Veaotsing

Color Calibration(Värvi kalibreerimine)

1. Color Calibration(Värvi kalibreerimine)