Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake.

￿Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket.

Paigaldage kuvari alus vitriini või riiulile selliselt, et aluse ääred ei ulatuks üle vitriini või riiuli ääre.

￿Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka kasutajale.

Ärge paigutage seadet ebakindlale või liiga kitsale alusele.

￿Asetage seade tasasele kindlale alusele, kuna mahakukkumisel võib seade põhjustada tõsiseid vigastusi, eriti lastele.

Ärge asetage seadet põrandale.

￿Eeskätt lapsed võivad sellele otsa komistada.

Hoidke kõik kergestisüttivad esemed (nt küünlad, putukatõrjevahendid või sigaretid) seadmest eemal.

￿Vastasel korral kujutavad nad endast tulekahjuohtu.

Hoidke kõik kütteseadmed toitekaablist eemal.

￿Sulanud kaabliisolatsioon võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, näiteks raamaturiiulisse või kappi.

￿Temperatuuri tõus seadmes võib põhjustada tulekahju.

Paigutage monitor ettevaatlikult oma kohale.

￿Sellega väldite seadme kahjustumist või selle rikkeid.