Terminoloogia

Punktisamm

Monitoril olev kujutis koosneb punastest, rohelistest ja sinistest punktidest. Mida lähemal on punktid üksteisele, seda kõrgem on eraldusvõime. Vahemaad kahe sama värvi punkti vahel nimetatakse punktisammuks ('Dot Pitch'). Mõõtühik: mm.

Vertikaalne sagedus

Ekraani tuleb mitmeid kordi sekundis värskendada, et pikslid analoogkujule viia ja kuvarile saata.

Selle korduva protsessi toimumise sagedust ühes sekundis nimetatakse vertikaalseks sageduseks (Vertical Frequency) või värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.

Näide: Kui sama tuli vilgub 60 korda sekundis, on tegu sagedusega 60 Hz.

Horisontaalne sagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks (Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency). Mõõtühik: kHz.

'Interlace'- ja 'Non-Interlace' -meetodid

Ekraani horisontaalridade näitamist järjest ülalt alla nimetatakse 'Non-Interlace' -meeetodiks; paaritute ridade ja seejärel paaris ridade näitamist nimetatakse 'Interlace'-meetodiks (nn. ülerealaotus). Enamikes monitorides kasutatakse 'Non-Interlace' -meeetodit, tagamaks kujutise selgust. 'Interlace' -meetod on kasutusel televiisorites.

Plug & Play

See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja monitoril omavahel automaatselt informatsiooni vahetada. Antud monitor vastab rahvusvaheliselt aktsepteeritud Plug & Play funktsiooni standardile, milleks on VESA DDC.

Eraldusvõime

Horisontaalsete ja vertikaalsete punktide - mida kasutatakse kujutise moodustamiseks - koguhulka nimetatakse eraldusvõimeks (resolution). See number viitab kuva kvaliteedile. Kõrge eraldusvõime on hea mitmete erinevate ülesannete samaaegseks sooritamiseks, kuna ekraanile saab paigutada korraga rohkem informatsiooni.

Näide: Kui eraldusvõime on 1280 x 1024, tähendab see, et kuva koosneb 1280 horisontaalpunktist (horisontaalne eraldusvõime) ja 1024 vertikaalpunktist (vertikaalne eraldusvõime).

Parema kuvare￿ iimi saavutamiseks

1.Reguleerige arvuti resolutsiooni ja ekraani värskendussagedust arvuti juhtpaneelilt, nagu allpool kirjeldatud, nautimaks parimat pildi kvaliteeti. Ekraanipilt võib olla ebaühtlane, kui TFT-LCD pildi kvaliteet pole parim.

￿Eraldusvõime: 1280 x 1024

￿Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 60 Hz

2.TFT LCD ekraan on valmistatud eesrindlikku pooljuhttehnoloogiat kasutades, antud toote pretsisioon on 1ppm (miljondik osa) (või kõrgem). Kuid PUNASE, ROHELISE, SINISE ja VALGE värvi pikslid tunduvad olevat mõnikord heledad või on näha musti piksleid. See ei tulene toote halvast kvaliteedist ega takista selle kasutamist.