TOOTEKIRJELDUS (Säilkuvast tuleneva moonutuseta)

LCD monitoridel ja teleritel võib ühelt kujutiselt teisele lülitudes ilmneda säilkuvast (kujutise alalhoidmisest) tulenev moonutus, eriti pärast liikumatu kujutise pikaajalist kuvamist Käesoleva juhendi eesmärgiks on näidata LCD toodete õiget kasutusviisi, et vältida säilkuvast tulenevaid moonutusi.

Mis on säilkuvast tulenev moonutus?

LCD paneeli normaalse funktsioneerimise korral säilkuva ei esine. Ent kui sama kujutis on kuvatud pikema aja jooksul, tekib vedelkristalli kapseldava kahe elektroodi vahel kerge elektrilaengute erinevus. Selle tulemusel võib vedelkristall ekraanil teatud kohtadesse koguneda. Seega säilib uuele videokujutisele lülitudes eelmine kujutis.Kõigil monitoridel (kaasa arvatud LCD) esineb säilkuvast tulenevaid moonutusi. Tegemist ei ole toote defektiga.

Palun järgige alltoodud juhiseid, et kaitsta oma LCD kuvarit säilkuva eest.

Power Off, Screen Saver või Power Save re￿ iim

Näide)

￿Kui kasutate liikumatut kujutist, lülitage toide välja.

-Pärast seda, kui kuvarit on kasutatud 24 tundi, lülitage toide 4 tunniks välja.

-Pärast seda, kui kuvarit on kasutatud 12 tundi, lülitage toide 2 tunniks välja.

￿Kasutage võimalusel ekraanisäästjat.

-Soovitatav on kasutada ühe värviga ekraanisäästjat või liikuvat kujutis.

￿Aktiveerige PC kuva toiteskeemis (PC Display Properties Power Scheme) monitori automaatse väljalülitamise funktsioon.

Soovitusi erirakendusteks

Näide) Lennujaamad, transiidikeskused, väärtpaberiturud, pangad ja kontrollsüsteemid.

Kuvari häälestamisel on soovitatav järgida alltoodud juhiseid:

Kuvage informatsioon koos logo või liikuva kujutise tsükliga.

Näide) Tsükkel: 'a' järel kuvage informatsioon 1 tunniks Kuvage logo või kujutis 1 minutiks.

Muutke perioodiliselt värviskeemi (kasutage 2 erinevat värvi).

Näide) Vaheldage värviskeemi 2 värviga iga 30 minuti järel.

Vältige märkide kombinatsiooni ja taustavärvi, mille heledus erineb suurel määral.

Ärge kasutage halle värvitoone, mis võivad hõlpsalt säilkuvast tulenevaid moonutusi põhjustada.

￿Vältida: väga erineva heledusega värve (must ja valge, hall) Näide)

￿Soovitatavad seaded: heledad värvid, mille heledus erineb vähesel määral. - Muutke märkide värvi ja taustavärvi iga 30 minuti järel

Näide)

- Every 30 minutes, change the characters with movement.