Operatsioonisüsteem Linux

X-Window System'i kasutamiseks peate te looma faili X86Config (süsteemi paigaldusfaili tüüp).

1.Kui faili X86Config on loodud, valige Enter esimeses ja teises kuvaaknas.

2.Kolmas kuvaaken on hiire seadistamiseks.

3.Seadke hiir oma arvuti järgi paika.

4.Järgmine kuvaaken on klaviatuuri valimiseks.

5.Seadke klaviatuur oma arvuti järgi paika.

6.Järgmine kuvaaken on monitori häälestamiseks.

7.Kõigepealt seadke paika monitori horisontaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse otse.)

8.Seadke paika monitori vertikaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse otse.)

9.Sisestage monitori mudeli nimetus. See informatsioon ei mõjuta vahetult X-Window süsteemi.

10.Te olete lõpetanud monitori häälestamise.

Rakendage X-Window süsteemi pärast soovitatud riistvara teiste komponentide häälestamist.

Natural ColorNatural Color Software Program (Trakvaraprogramm loomulike värvide tagamiseks)

Üks arvutite kasutamisega seonduvaid hiljutisi probleeme on olnud see, et trükiseadmel prinditud kujutiste värvid või teised skanneriga või digitaalkaameraga skaneeritud kujutised ei kattu monitoril nähtavate värvidega.

Nimetatud probleemi lahendab tarkvaraprogramm 'Natural Color'. See on värvide haldamise süsteem, mille on töötanud välja Samsung Electronics koostöös Korea Electronics & Telecommunications Research Institute'iga (ETRI). Seda süsteemi, mis muudab monitoril olevate kujutiste värvid samasugusteks prinditud ja skaneeritud kujutiste värvidega, rakendatakse üksnes Samsungi monitorides.

Täpsema informatsiooni saamiseks klikkige tarkvaraprogrammi elektroonilise abimehe ikoonile Help (F1).

'Natural Color' tarkvaraprogrammi installeerimine

Sisestage Samsungi monitori komplekti kuuluv CD-ROM. Programmi installeerimise esmases kuvas valige Natural Color, et tarkvaraprogrammi installeerida. Programmi manuaalseks installeerimiseks sisestage Samsungi monitori komplekti kuuluv CD-ROM, klikkige Windows'i [Start] -nupule ja valige seejärel[Täida] ([Execute]).

Valige D:\color\eng\setup.exe ja vajutage seejärel <enter>-nuppu. (Kui CD draiviks ei ole D:\, valige vastav draiv).

'Natural Color' tarkvaraprogrammi kustutamine

Valige[Start] -menüüs [Seadistused]/[juhtpaneel] ja tehke topeltklõps [Lisa/Kustuta programm]