sisalda.

(Kõige uuemad või vanemad kaardid ei pruugi ühilduda.)

Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.

Kui kaardi valmistaja on videokaardi draiverit või graafikakaarti muutnud, võib tekkida tõrge isegi juhul, kui videokaart on loendis olemas.

Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.

Kontrollige, kas teie monitor on toodetud Samsungi poolt.

Teiste tootjate poolt valmistatud tooted võivad põhjustada tõrkeid.

Seda funktsiooni toetavad ainult Samsungi tooted.

Tõrge võib tekkida ka siis, kui teie monitor on küll toodetud Samsungi poolt, kuid on vananenud.

Kontrollige, kas teie monitor saab MagicTune™'i toetada.

Seda funktsiooni toetavad vaid need monitorid, mis on registreeritud meie koduleheküljel.

Enne monitori ostmist veenduge, et tegemist ei oleks vananenud mudeliga, mida ei toetata.

Tõrge tekib, kui olemasoleva monitori kohta puudub teave EDID (laiendatud kuvaidentifitseerimisandmed).

See juhtub siis, kui valida menüü Start > käsk Setup (Sätted)> käsk Control Panel (Juhtpaneel)> käsk System (Süsteem)> vahekaart Hardware (Riistvara)> sektsioon Device Manager (Seadmehaldur)>valida käsk Monitor, olemasolev "Plug-and-play monitor" (isehäälestuv monitor) eemaldada ja otsida uut riistvara, aga süsteem ei suuda isehäälestuvat monitori leida.

Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.

Tõrge tekib siis, kui süsteemi toide on monitori väljavahetamisel välja lülitatud, kuid süsteemi pole taaskäivitatud.

Kui kasutate MagicTune™'i, tuleb monitori väljavahetamisel süsteem alati taaskäivitada.

Tõrge tekib, kui videokaardi draiver pole korralikult installitud. See juhtub siis, kui videokaardiloend pole õigesti kuvatud. Seda saate kontrollida, kui valite menüü Start > käsu Setup (Sätted)> käsu System (Süsteem)> vahekaardi Hardware (Riistvara)> sektsiooni Device Manager (Seadmehaldur)> käsu Display Adapter (Kuva adapter).

Külastage videokaardi valmistaja kodulehekülge ja laadige alla ning