1.Lülitage välja nii arvuti kui ka monitor.

2.Ühendage arvuti tagaosast lahti videokaabel.

3.Lülitage monitor sisse.

Kui monitor toimib korralikult, näete te raamitud kasti, mille sees on alljärgneval joonisel toodud tekst:

Raami sisse jäävad kolm kasti: punane, roheline ja sinine.

Mistahes boksi mitteilmumine viitab monitoriga seonduvale probleemile. See boks tuleb esile ka normaalses töörezhiimis, kui videokaabel osutub lahti ühendatuks või kahjustatuks.

4.Lülitage monitor välja ja ühendage videokaabel lahti; seejärel lülitage sisse nii arvuti kui ka monitor.

Kui monitori ekraan jääb pärast eeltoodud protseduuri läbimist tühjaks, vaadake üle videokontroller ja arvutisüsteem; monitor funktsioneerib normaalselt.

Hoiatussõnumid

Kui midagi on lahti sisendsignaaliga, ilmub ekraanile vastav teade või jääb ekraan tühjaks, kuigi toiteindikaator LED on aktiivne. Teade võib osutada asjaolule, et monitori laotussagedus jääb väljapoole etteantud vahemikku või viidata vajadusele kontrollida signaalikaablit.

Ümbritsev keskkond

Monitori asukoht ja asend võivad avaldada mõju pildi kvaliteedile ja teistele kuvari funktsioonidele.

￿Kui monitori läheduses on mõni madalsagedusvaljuhääldi, ühendage see lahti ja paigutage teise ruumi.

￿Paigutage mujale kõik elektroonikaseadmed - raadiod, ventilaatorid, telefonid - mis asetsevad monitorile lähemal kui üks meeter.

Kasulikke vihjeid

￿Monitor taastekitab arvutilt saadavaid visuaalseid signaale. Seetõttu võib arvuti või videokaardiga seonduvate probleemide ilmnemisel monitori ekraan tühjaks jääda, värvide kvaliteet ebarahuldavaks osutuda, tekkida müra, sünkroniseerimine väljapoole etteantud vahemikku jääda jne. Sellisel juhul kontrollige kõigepealt probleemi allikat ning võtke seejärel ühendust teeninduskeskusega või edasimüüjaga.

￿Monitori töövõime hindamine.

Kui ekraanil pole kujutist või esile tuleb sõnum "Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60Hz" , ühendage kaabel arvuti küljest lahti siis, kui monitor on veel sisse lülitatud.

￿Kui ekraanile ilmub teade või see muutub valgeks, on monitor töökorras.

￿Sel juhul otsige viga arvutist.