korralikult.

graafikakaarti vahetanud? saab alla laadida veebilehelt

 

http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Külastage meie veebisaiti ja laadige alla MagicTune™ MACi installitarkvara.

Monitoriga seonduvate probleemide ilmnemisel kontrollige järgmisi asjaolusid.

1.Veenduge selles, et toitekaabel ja kaabel on korralikult arvutiga ühendatud.

2.Kontrollige, kas arvuti annab buutimisel rohkem kui 3 helisignaali (piiksu). (Kui jah, siis vajab arvuti emaplaat järelteenindust).

3.Kui te installeerisite uue videokaardi või koostasite ise arvuti, veenduge selles, et adapteri (video) draiver ja monitori draiver on installeeritud.

4.Kontrollige, kas monitori laotussagedus on seatud tasemele 56Hz või 75Hz.

(Ärge kasutage kõrgemat taset kui 75 Hz, kui rakendate maksimaalset eraldusvõimet).

5.Kui teil on probleeme adapteri (video) draiveri installeerimisega, buutige arvuti rezhiimis 'Safe Mode', valige "Juhtpaneel, Süsteem, Seadme haldur" ("Control Panel, System, Device Administrator"), eemaldage Display Adapter ja rebuutige arvuti, et installeerida uuesti adapteri (video) draiver.

Korduvate probleemide ilmnemisel kontakteeruge volitatud edasimüüjaga.

Küsimused & vastused

 

Küsimus

Vastus

Kuidas muuta sagedust?

Sagedust saab muuta videokaardi ümberkonfigureerimisega.

 

Arvestage asjaoluga, et videokaardi tugi võib varieeruda, sõltuvalt

 

kasutatava draiveri versioonist.

 

(Detailsemat informatsiooni leiate arvuti või videokaardi

 

kasutusjuhendist.)

Kuidas reguleerida

Windows ME/XP/2000: Eraldusvõime reguleerimiseks valige

eraldusvõimet?

Juhtpaneel (Control Panel), Displei (Display), Seadistused

 

(Settings).

 

* Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge videokaardi tootja

 

poole.

Kuidas reguleerida Power

Windows ME/XP/2000: Valige arvuti või ekraanisäästja funktsioon

Saving -funktsiooni?

BIOS-SETUP (Täpsemad detailid leiate Windows'i / arvuti

 

kasutusjuhendist).

Kuidas puhastada monitori

Ühendage toitekaabel lahti ja puhastage seejärel monitori pehme

korpust/kineskoopi?

lapiga, kasutades puhastusvahendi lahust või puhast vett.

 

Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid ning vältige korpuse

 

kriimustamist. Ärge laske veel monitori sisemusse valguda.

Diagnostika kontroll

Diagnostika kontroll Hoiatussõnumid Ümbritsev keskkond Kasulikke vihjeid

Monitori üheks funktsiooniks on diagnostika (enesekontrolli süsteem), mis võimaldab kindlaks teha, kas kuvar töötab laitmatult.

Diagnostika kontroll