Uporaba možnosti Scheduled View

Guide

2:10 Tue 1 Jun

 

DTV Air 800 five

 

Family Affairs

 

18:00 - 18:30

 

Drama

800 five

Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

 

 

Scheduled View

 

 

 

18:30

Today

)Family Affairs

800

five

19:15

Today

)Dark Angel

800

five

View Mode

Information

ECancel

 

 

 

 

 

 

1

4

6

1Rdeče (View Mode): za ogled seznama programov, ki se ali se bodo predvajali.

2Rumeno (+24 Hours): za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.

3Modro (Ch. Mode): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu Channel View. (All , TV ,

Radio , Data/Other , My Channel 1~4 )

4Information: za prikaz podrobnosti izbranega programa.

5 k(Page): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

6 Gumb ENTERE

––Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.

––Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic razporeda znova pritisnite gumb ENTEREin izberite možnost Cancel Schedules.

Channel Manager

Za brisanje ali nastavitev priljubljenih kanalov in za uporabo programskega vodnika za digitalne prenose. Izberite kanal na zaslonu Channels , My Channels ali Scheduled.

 

 

 

 

 

 

c1

 

1futech

Channels

 

All

2

 

* 24ore.tv

 

Radio

3

 

BBC World

 

 

TV

15

 

abc1

 

 

Data/Other

23

 

bid-up.tv

 

 

Analogue

33

 

Boonerang

 

 

 

 

 

32

 

Cartoon Nwk

 

 

 

 

 

5

 

Class News

 

 

 

 

 

4

 

Coming Soon

 

 

 

 

 

27

 

Discovery

Air

 

Antenna

 

Zoom

 

Select

 

Sort kPage TTools

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ Channels: za prikaz seznama kanalov glede na vrsto kanala.

■■ *My Channels: za prikaz skupine kanalov.

■■ Scheduled: za prikaz vseh trenutno rezerviranih programov.

Uporaba barvnih gumbov z možnostjo Channel

Manager

xxRdeči (Antenna): za preklapljanje med možnostma Air in Cable.

xxZeleni (Zoom): za povečanje ali pomanjšanje številke kanala.

xxRumeni (Select): če želite istočasno nastaviti vse izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite rumeni gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaže oznaka c.

xxBlue (Sort): za spreminjanje seznama glede na ime kanala ali številko kanala.

xx k(Page): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

xx T( Tools ): za prikaz menija z možnostjo Channel Manager. (Meniji možnosti so lahko drugačni, odvisno od okoliščin.)

Ikone stanja kanala

Ikona Delovanje

AAnalogni kanal.

c Izbrani kanal.

* Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni. ( Program, ki se trenutno predvaja. \ Zaklenjen kanal.

) Rezerviran program.

Guide Type (Samsung / Guide Plus+)

(Odvisno od države.)

Za izbiro druge vrste vodnika.

■■ Samsung: za uporabo programskega vodnika podjetja Samsung.

■■ Guide Plus+: za uporabo programskega vodnika podjetja Rovi International Solutions. Za več informacij si oglejte “www.europe.guideplus.com”.

¦¦ Uporaba priljubljenih kanalov

*My Channels

(v možnosti Channel Manager)

Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

■■ Edit My Channels t: izbrane kanale lahko nastavite na želeno skupino mojih kanalov.

Prikaže se simbol “*” in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.

1.Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.

2.Dodajte ali izbrišite kanal v želeni skupini mojih kanalov 1, 2, 3 in 4.

xx Izberete lahko eno ali več skupin.

Slovenščina 13

Osnovne funkcije03