Kui mõni võõrkeha nagu näiteks vesi satub seadmesse, lülitage vool välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge üritage seadet ise parandada, lahti võtta ega modifitseerida.

Ärge kasutage peale standardsete kaitsekorkide muid kaitsmeid (nt vask, terastraat jne).

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki, probleeme tootega või vigastust.

ETTEVAATUST

Ärge asetage objekte või seadmeid sisemooduli alla.

Sisemoodulist tilkuv vesi võib põhjustada tulekahju või varalist kahju.

Kontrollige vähemalt kord aastas, et välismooduli paigaldusraam ei ole katki.

Vastasel korral võib see põhjustada vigastust, surma või varalist kahju.

Maksimaalset voolu mõõdetakse vastavalt IEC (Rahvusahelise Elektrotehnikakomisjoni) ohutusstandardile ning

voolu mõõdetakse vastavalt energiatõhususe ISO standardile.

Ärge seiske seadme peal ega asetage sellele objekte (nagu näiteks pesu, põlevad küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallobjektid jne).

Tagajärjeks võivad olla elektrilöök, tulekahju, probleemid tootega või kehavigastus.

Ärge kasutage seadet märgade kätega.

Te võite saada elektrilöögi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid nagu näiteks putukatõrjet.

Need on inimesele kahjulikud ning võivad lisaks põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada probleeme masinaga.

Eesti 9

teave Ohutusalane

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 9

 

 

2016/4/14 11:13:45