Nutifunktsioonid

22 Eesti

Funktsiooni Display (Ekraan) valgustus

Kasutage funktsiooni Display (Ekraan) valgustust, et sisemooduli ekraani valgustust sisse või välja lülitada.

Valige Display

 

 

(Ekraan).

MÄRKUS

Funktsiooni Display (Ekraan) valgustus ei tööta, kui sisemoodul on välja lülitatud.

Kui lülitate funktsiooni Display (Ekraan) valgustuse välja, siis kui funktsioon Virus doctor (Viiruse doktor) töötab, siis lülitub ka funktsiooni Virus doctor (Viiruse doktor) lamp välja.

Indikaatorit Timer (Taimer) ( ) ei kuvata isegi siis, kui lülitate funktsiooni Display (Ekraan) valgustuse välja.

Kui vahetate kehtivat režiimi või funktsiooni, siis kui funktsiooni Display (Ekraan) valgustus on sees, siis funktsiooni Display (Ekraan) valgustus lülitub välja.

Wi-Fi funktsioon (rakendus Smart A/C)

Kui lülitate funktsiooni Wi-Fi sisse, siis indikaator Transmit (Edasta) ( ) vilgub ja kuvatakse mõneks sekundiks puldiekraanile. Seejärel mõlemad kaovad.

Töötamisel Hoidke 4 sekundit all.

MÄRKUS

Täpsema info saamiseks palun vaadake rakenduse Smart A/C kasutusjuhendit.

Rakendus Smart A/C ei pruugi kõigile mudelitele kättesaadav olla.

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 22

 

 

2016/4/14 11:13:50