Funktsioon Timed on/Timed off (Ajastatud sisse-/ väljalülitamine)

Kasutage funktsiooni Timed on/Timed off (Ajastatud sisse-/ väljalülitamine) õhukonditsioneeri sisse- või väljalülitamiseks

määratud aja järel.

 

(Valige On (Sisse) või Off (Välja) valikutes

 

On (Sisse), Off (Välja) ja

.)

 

(Määrake sisse-/

 

 

 

väljalülitamise aeg.)

 

 

Vajutage nuppu (Taimer), et vahetada kehtivat funktsiooni valikute On (Sisse), Off (Välja) ja (good'sleep) vahel. (good'sleep) kuvatakse ainult režiimides Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

MÄRKUS

Saate aja seadistada 0,5 ja 24 tunni vahel. Funktsiooni Timed on/off function (Ajastatud sisse-/ väljalülitamine) tühistamiseks määrake ajaintervalliks 0.0.

Funktsiooni Timed on/off (Ajastatud sisse-/ väljalülitamine) käivitamisel kuvatakse sisemooduli ekraanil indikaator Timer (Taimer) ( ).

Pärast ajastatud sisselülitamise funktsiooni käivitamist saate muuta režiimi ja määrata temperatuuri. Te ei saa muuta seadistatud temperatuuri, kui režiim Fan (Ventilaator) töötab.

Te ei saa samaaegselt seadistada nii ajastatud sisselülitamise kui ka ajastatud väljalülitamise funktsioone.

Ajastatud sisselülitamise ja väljalülitamise funktsioonide

kombineerimine

Kui

Näide) Ajastatud sisselülitamine: 3 tundi, ajastatud

väljalülitamine: 5 tundi

õhukonditsioneer

Õhukonditsioneer lülitub sisse 3 tunni pärast hetkest, kui

on välja lülitatud

te käivitasite ajastatud sisse-/väljalülitamise funktsiooni,

 

jääb sisse 2 tunniks ja lülitub seejärel automaatselt välja.

 

 

Kui

Näide) Ajastatud sisselülitamine: 3 tundi, ajastatud

väljalülitamine: 1 tund

õhukonditsioneer

Õhukonditsioneer lülitub välja 1 tund pärast hetke, kui te

on sisse lülitatud

käivitasite ajastatud sisse- või väljalülitamise funktsiooni,

 

ja lülitub sisse 2 tundi pärast väljalülitamist.

 

 

Eesti 25

funktsioonid Energisäästlikud

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 25

 

 

2016/4/14 11:13:51