Funktsioon good’sleep

Kasutage funktsiooni good'sleep, et öösel hästi magada ja energiat koguda. Saate selle funktsiooni valida režiimidel Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

Režiimidel Cool (Jahutus) või Heat (Soojendus)

(Määrake töö aeg.)

 

(Valige

valikutest On (Sisse), Off (Välja) ja .)

funktsioonid Energisäästlikud

26 Eesti

Vajutage nuppu (Taimer), et vahetada kehtivat funktsiooni valikute On (Sisse), Off (Välja) ja (good'sleep) vahel.

MÄRKUS

Seadistatud temperatuuri saab muuta 1 °C võrra vahemikus 16 °C kuni 30 °C.

Soovitatud ja optimaalsed funktsiooni good'sleep seadistatud temperatuurid on järgmised:

Režiim

Soovitatud seadistatud

Optimaalne seadistatud

temperatuur

temperatuur

 

 

 

 

Cool (Jahutus)

25 °C kuni 27 °C

26 °C

 

 

 

Heat (Soojendus)

21 °C kuni 23 °C

22 °C

 

 

 

Funktsiooni good'sleep käivitamisel kuvatakse sisemooduli ekraanil indikaator Timer (Taimer) ( ).

Saate tööaja seadistada 0,5 ja 12 tunni vahel. Funktsiooni good'sleep tühistamiseks määrake tööajaks 0.0.

Funktsiooni good'sleep vaikimisi tööaeg režiimil Cool (Jahutus) on 8 tundi. Kui tööaeg on seadistatud üle 5 tunni, siis äratusfunktsioon algab 1 tund enne seadistatud aega. Õhukonditsioneer peatub automaatselt, kui tööaeg aegub.

Kui funktsioonid Ajastatud sisselülitamine, Ajastatud väljalülitamine ja good'sleep kattuvad, siis õhukonditsioneer kasutab oma taimerit ainult funktsioonil, mille käivitasite kõige hiljem.

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 26

 

 

2016/4/14 11:13:52