Helifunktsioon Beep (Piiks)

Kasutage helifunktsiooni Beep (Piiks), et puldi nuppude vajutamisel esitatavat piiksuheli sisse või välja lülitada.

 

Valige

 

funktsioon

 

 

 

Beep (Piiks).

 

Funktsioon Quiet (Vaikne)

Kasutage funktsiooni Quiet (Vaikne) töömüra vähendamiseks. Saate selle funktsiooni valida režiimidel Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

Režiimidel Cool (Jahutus)

või Heat (Soojendus)

 

 

 

Valige funktsioon

Quiet

(Vaikne).

MÄRKUS

Saate muuta seadistatud temperatuuri ja õhuvoolu suunda.

Te ei saa muuta ventilaatori kiirust.

Kui valite funktsiooni Quiet (Vaikne), siis kui funktsioonid 2-Step (Kaheastmeline) jahutus, Fast (Kiire), Comfort (Mugavus), Single user (Üks kasutaja) või good'sleep töötavad, siis need funktsioonid tühistatakse.

Eesti 21

Nutifunktsioonid

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 21

 

 

2016/4/14 11:13:50