PUHASTAMINE

HOIATUS

Ärge kasutage seadet, pihustades sellele otse vett peale. Ärge kasutage bensiini, lahustit ega alkoholi seadme puhastamiseks.

See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldamist lülitage vool välja ning oodake ventilaatori täielikku peatumist.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

ETTEVAATUST

Välismooduli soojusvaheti pinna puhastamisel olge ettevaatlikud, kuna sellel on teravad ääred.

Seda peab tegema kvalifitseeritud tehnik. Palun võtke ühendust paigaldaja või hoolduskeskusega.

Ärge puhastage ise õhukonditsioneeri sisemust.

Seadme sisemuse puhastamiseks võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.

Filtri puhastamisel vaadake vastavaid kirjeldusi jaotises ’Puhastamise ülevaade’.

Vastasel korral võib see põhjustada kahjustusi, elektrilööki või tulekahju.

teave Ohutusalane

Eesti 11

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 11

 

 

2016/4/14 11:13:45