Mudel: AJ

Režiim

Cool (Jahutus)

Dry (Kuivatus)

Heat

(Soojendus)

 

 

 

 

 

 

 

Sisetemperatuur

16 °C kuni 32 °C

18 °C kuni 32 °C

27 °C või vähem

 

 

 

 

Välistemperatuur

-5 °C kuni 46 °C

-5 °C kuni 46 °C

-15 °C kuni 24 °C

 

 

 

 

Siseruumi niiskus

Suhteline niiskus kuni 80%

_

_

 

 

 

 

Märkus

AJ100 Välistemperatuur :

AJ100 Välistemperatuur

 

-10˚C~46˚C.

: -10˚C~46˚C.

 

 

 

 

 

 

 

Tavaline küttetemperatuur on 7 ˚C. Kui välistemperatuur langeb alla 0˚C, saab küttevõimsust vähendada vastavalt temperatuurile.

Kui jahutust kasutatakse siis, kui temperatuur on üle 32 ˚C (temperatuur siseruumides), siis jahtus ei toimu koguvõimsuses.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Saate igas režiimis valida järgmised ventilaatori kiirused:

Režiim

Saadavalolevad ventilaatori kiirused

 

 

 

 

Auto

 

 

 

(Automaatne)/

(Auto)

 

 

Dry (Kuivatus)

 

 

 

 

 

 

 

Cool (Jahutus)/

(Auto),

(Madal),

(Keskmine),

Heat (Soojendus)

(Kõrge),

(Turbo)

 

Fan (Ventilaator) (Madal), (Keskmine), (Kõrge), (Turbo)

Õhuvoolu suuna reguleerimine

Hoidke vertikaalne õhuvool kindlas suunas, peatades vertikaalsete õhulabade liikumist.

Töötamisel

MÄRKUS

• Kui kohandate vertikaalset õhuvoolu manuaalselt, siis ei pruugi see õhukonditsioneeri välja lülitades täielikult sulgeda.

Saate vertikaalset õhuvoolu suunda reguleerida, kui fuktsioon good'sleep töötab režiimil Heat (Soojendus), aga mitte režiimil Cool (Jahutus).

Eesti 15

Ülevaade

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 15

 

 

2016/4/14 11:13:48