Sisukord

 

Ohutusalane teave

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohutusalane teave

4

 

 

Ülevaade

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisemooduli ülevaade

12

 

 

Ekraan

 

 

 

Puldi ülevaade

13

 

 

Patareide sisestamine

 

 

 

Puldi töö

14

 

 

Töörežiimid

 

 

 

Temperatuuri reguleerimine

 

 

 

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

 

 

 

Õhuvoolu suuna reguleerimine

 

 

 

Nutifunktsioonid

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahutamine

16

 

 

Režiim Cool (Jahutus)

 

 

 

Funktsioon2-Step (Kaheastmeline) jahutus

 

 

 

Kuivatamine

17

 

 

Režiim Dry (Kuivatus)

 

 

 

Soojendamine

18

 

 

Režiim Heat (Soojendus)

 

 

 

Kiired nutifunktsioonid

19

 

 

Režiim Auto (Automaatne)

 

 

 

Fan (Ventilaatori) režiim

 

 

 

Funktsioon Fast (Kiire)

 

 

 

Funktsioon Comfort (Mugavus)

 

 

 

Helifunktsioon Beep (Piiks)

 

 

 

Funktsioon Quiet (Vaikne)

 

 

 

Funktsiooni Display (Ekraan) valgustus

 

 

 

Wi-Fi funktsioon (rakendus Smart A/C)

 

 

 

Energisäästlikud funktsioonid

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiasäästlik töö

23

 

 

Elektritarbimise kontrollimine

 

 

 

Funktsioon Single user (Üks kasutaja)

 

 

 

Funktsioon Timed on/Timed off (Ajastatud sisse-/ väljalülitamine)

 

 

 

Funktsioon good’sleep

 

 

2

Eesti

 

 

 

 

 

 

 

 

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 2

 

 

 

2016/4/14 11:13:44