Horisontaalne õhuvool (manuaalne)

Hoidke horisontaalne õhuvool kindlas suunas, muutes käsitsi horisontaalsete õhulabade liikumist.

ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks muutke pärast vertikaalsete õhulabade liikumise peatamist horisontaalsete õhulabade suunda.

Nutifunktsioonid

Jahutamine

Samsungi õhukonditsioneeri nutikas ja võimas jahutusfunktsioon hoiab suletud ruumi jaheda ja mugava.

Režiim Cool (Jahutus)

Kasutage režiimi Cool (Jahutus) jahutamiseks kuuma ilmaga.

Valige Cool (Jahutus).

MÄRKUS

Kasutades režiimi Cool (Jahutus), hoidke mugavuse eesmärgil sise- ja välisruumide temperatuuri vahe 5 °C ulatuses.

Pärast režiimi Cool (Jahutus) valimist valige funktsioon, temperatuur ja ventilaatori kiirus, mida soovite kasutada.

––Ruumi kiireks jahutamiseks valige madal temperatuur ja suur ventilaatori kiirus.

––Energia säästmiseks valige kõrge temperatuur ja madal ventilaatori kiirus.

––Kui siseruumi temperatuur läheneb määratud temperatuurile, hakkab kompressor energia säästmiseks töötama madala kiirusega.

16Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 16

 

 

2016/4/14 11:13:48