funktsioonid Energisäästlikud

Multisüsteemi kasutamisel funktsiooni ei toetata.

Funktsioon Single user (Üks kasutaja)

Kasutage funktsiooni Single user (Üks kasutaja), et vähendada elektritarbimist, olles samas soojas või jahedas. Saate

selle funktsiooni valida režiimidel Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

Režiimidel Cool (Jahutus) või Heat (Soojendus)

MÄRKUS

Kui funktsioon Single user (Üks kasutaja) käivitub, siis

kuvatakse puldile mõneks sekundiks muster

ja

vertikaalne õhuvool käivitub automaatselt.

 

Kui valite funktsiooni Single user (Üks kasutaja), siis kui funktsiooni 2-Step(Kaheastmeline) jahutus, Fast (Kiire), Comfort (Mugavus), Quiet (Vaikne) või good'sleep töötavad, siis need funktsioonid tühistatakse.

Kui olete valinud funktsiooni Single user (Üks kasutaja), saate muuta seadistatud temperatuuri (24 °C kuni 30 °C režiimil Cool (Jahutus), 16 °C kuni 30 °C režiimil Heat (Soojendus)), ventilaatori kiirust ja vertikaalse õhuvoolu suunda.

Kui funktsioon Single user (Üks kasutaja) on sisse lülitatud režiimil Cool (Jahutus), siis kui seadistatud temperatuur on määratud madalamaks kui 24 °C, siis tõuseb seadistatud temperatuur automaatselt temperatuurile 24 °C. Kuid kui seadistatud temperatuur on seadistatud vahemikus 25 °C ja 30 °C, siis jääb see samaks.

Isegi kui olete funktsiooni Single user (Üks kasutaja) sisse lülitanud, siis vertikaalne õhuvool jätkub, kuni te lülitate selle vertikaalse õhuvoolu nupust () välja.

Saate ka käivitada funktsiooni Single user (Üks kasutaja), vajutades nuppu Options (Suvandid) ().

Režiimidel Cool (Jahutus)

või Heat (Soojendus)

 

 

 

 

Valige Single user (Üks kasutaja).

24Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 24

 

 

2016/4/14 11:13:51