hooldus ja Puhastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem

 

 

 

 

 

Lahendus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajutage toitenuppu, et õhukonditsioneer välja

 

 

 

Indikaatortuli

 

lülitada, või ühendage seade toitest lahti. Kui

 

 

 

vilgub pidevalt.

 

indikaatortuli vilgub ikkagi, võtke ühendust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teeninduskeskusega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollige, kas seade töötab suitsuses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruumis. Ventileerige ruumi või kasutage

 

 

 

Lõhnad tungivad

 

õhukonditsioneeri režiimil Fan (Ventilaator)

 

 

 

 

3 kuni 4 tundi. (Õhukonditsioneeris ei ole

 

 

 

tuppa seadme

 

 

 

 

 

kasutatud komponente, mis väljutaksid tugevat

 

 

 

töötamise ajal.

 

 

 

 

 

lõhna.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollige, kas äravoolutorud on puhtad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhastage neid regulaarselt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvatakse

Kui sisemooduli indikaator vilgub, võtke

 

 

 

 

ühendust lähima hoolduskeskusega. Edastage

 

 

 

tõrketeade.

 

 

 

 

 

tõrkekood kindlasti hoolduskeskusele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui jahutusvedeliku vool muutub, siis võib

Tekib müra. sellega kaasneda müra. See on seadme normaalne töö.

See ei pruugi olla tuli vaid võib olla aur, mida

Välismoodulist toodab välismooduli soojusvaheti siis, kui

tuleb suitsu. sulatusfunktsioon töötab talvel režiimil Heat (Soojendus).

Vesi siseneb

• Kui välistemperatuur liigselt muutub, võib

soojusvaheti

tekkida kondensatsioon. See on seadme

toruühendustest.

normaalne töö.

32Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 32

 

 

2016/4/14 11:13:53