teave Ohutusalane

ETTEVAATUST

Palun katke õhukonditsioneer pärast paigaldamist PE KOTIGA ja eemaldage see õhukonditsioneeri käivitamisel.

Paigaldage oma seade tasasele ja kõval põrandale, mis suudab kanda selle kaalu.

Vastasel korral võib see põhjustada ebatavalist vibratsiooni, müra või probleeme tootega.

Paigaldage tühjendusvoolik korralikult, et vesi voolaks välja õigesti.

Vastasel korral võib see põhjustada vee ülevoolamist ning varalist kahju. Vältige väljavoolu suunamist kanalisatsioonitorudesse, kuna see võib edaspidi põhjustada lõhnu.

Välismooduli paigaldamisel veenduge, et tühjendusvooliku ühendamise järel voolaks vesi välja õigesti.

Välismooduli poolt kütmise ajal kogutud vesi võib hakata üle ajama ning põhjustada varalist kahju.

Eriti talvel võib jääkamaka kukkumine põhjustada vigastusi, surma või varalist kahju.

TOIDE

HOIATUS

Kui kaitselüliti on kahjustatud, võtke ühendust oma lähima teeninduskeskusega.

Ärge tirige ega painutage voolujuhet liigselt. Ärge väänake ega siduge voolujuhet. Ärge riputage voolujuhet metallist konksu otsa ega asetage raskeid objekte selle peale. Ärge asetage voolujuhet objektide vahele ega lükake seda seadme taga olevasse vahesse.

Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

6Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 6

 

 

2016/4/14 11:13:44