Energiasäästlik töö

Samsungi õhukonditsioneeri nutikad energiasäästlikud funktsioonid vähendavad energiatarvet.

Elektritarbimise kontrollimine

Kasutage funktsiooni Usage (Kasutus), et kontrollida õhukonditsioneeri tarbitava elektri hulka. Tarbitava elektri hulk kuvatakse sisemoodul ekraanil mõneks skeundiks ja seejärel kuvatakse seadistatud siseruumi temperatuur.

Töötamisel

Valige Usage

(Kasutus).

Väärtuste vahemik kuvatakse vahemikus 0,1 kWh kuni 99 kWh. Elektritarbimist arvutatakse õhukonditsioneeri sisselülitamise hetkest. Väärtus lähtestatakse, kui õhukonditsioneer välja lülitub.

MÄRKUS

Sisemooduli ekraanil kuvatav kasutus võib veidi erineda tegelikult tarbitava elektri hulgast.

Saate elektritarbimist vaadata ainult siis, kui õhukonditsioneer töötab.

funktsioonid Energisäästlikud

Eesti 23

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 23

 

 

2016/4/14 11:13:51