Nutifunktsioonid

Soojendamine

Samsungi õhukonditsioneeri soojendusfunktsioon hoiab ruumi sooja ja mugava.

Režiim Heat (Soojendus)

Soojas püsimiseks kasutage režiimi Heat (Soojendus).

► ► Valige funktsioon Heat (Soojendus).

MÄRKUS

Kui õhukonditsioneer soojeneb, siis ei pruugi ventilaator alguses külmapuhangute vältimiseks töötada umbes 3 kuni 5 minutit.

Kui õhukonditsioneer ei soojenda piisavalt, siis kasutage õhukonditsioneeriga koos täiendavat kütteseadet.

Kui välistemperatuur on režiimil Heat (Soojendus) madal ja niiskus on suur, siis võib välise soojusvaheti peale tekkida jää. See võib vähendada soojenduse tõhusust. Selle ilmnemisel töötab õhukonditsioneer 5 kuni 12 minutit sulatusfunktsioonil, et väliselt soojusvahetilt jää eemaldada.

• Kui sulatusfunktsioon töötab, siis toodab välismoodul auru. Õhukonditsioneeri vertikaalne õhuvoolu laba liigub võimalikult aeglaselt, nagu on näidatud vasakul esitatud joonisel, et vältida külma õhu väljumist sisemoodulist.

A. Vertikaalse õhuvoolu laba asend, kui sulatusfunktsioon töötab (Laba on peaaegu suletud.)

B. Vertikaalse õhulaba asendivahemik, kui režiim Heat (Soojendus) töötab.

• Kui sulatusfunktsioon töötab, siis sisemoodulist ei tule õhku välja, et takistada külma õhu väljumist. Kui sulatusfunktsioon on lõppenud, siis väljub soe õhk mõne aja pärast.

B

• Sulatusfunktsioon võib olla lühem sõltuvalt jää hulgast

 

Avälismoodulil.

Sulatusfunktsioon võib samuti olla lühem sõltuvalt vihmast ja lumest tulenevast niiskusest.

Sulatusfunktsiooni töötamise ajal ei saa te puldiga valida teisi funktsioone. Valige need siis, kui sulatusfunktsioon on lõppenud.

18Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 18

 

 

2016/4/14 11:13:49