Puhastamise ülevaade

Automaatse puhastuse käivitamine

 

 

Puhastamise kestus (minutit)

 

 

 

 

 

 

Automaatne (Jahutus),

30

 

 

Jahutus, Kuivatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automaatne

 

 

 

(Soojendus),

15

Sisemooduli ekraan

 

Soojendus, Ventilaator

 

 

 

 

 

MÄRKUS

Kui te seadistate automaatse puhastuse taimeri, siis Clean (Puhastamine) puldi ekraanil vilgub

ja seejärel kaob. Indikaator Timer (Taimer)( ) kuvatakse ka sisemooduli ekraanil.

Kui õhukonditsioneer on välja lülitatud, siis automatne puhastus algab kohe pärast selle valimist. Kui õhukonditsioneer on sisse lülitatud, siis automaatne puhastus algab kohe, kui õhukonditsioneer lõpetab töötamise.

Automaatse puhastuse funktsiooni jooksul töötab siseseadme ventilaator edasi ja õhuvoolulabad jäävad avatuks, väljutades välisõhu.

Sisemooduli ja välismooduli välispinna puhastamine

Leige niiske riidelapp

Pehme hari

Enne puhastamise lülitage seadmed kindlasti välja

Tolmust puhastamiseks pihustage vett.

ja ühendage toitest lahti.

 

ETTEVAATUST

Ärge puhastage ekraani aluseliste pesuainetega.

Eesti 27

hooldus ja Puhastamine

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 27

 

 

2016/4/14 11:13:52