Ülevaade

Puldi töö

Saate õhukonditsioneeri lihtsalt kasutada, valides režiimi ja seejärel kontrollides temperatuuri, ventilaatori kiirust ja õhusuunda.

Töörežiimid

Kehtivat režiimi saab vahetada Auto (Automaatne), Cool (Jahutus), Dry (Kuivatus), Fan (Ventilaator) ja Heat (Soojendus) vahel, vajutades nuppu .

Temperatuuri reguleerimine

Saate igas režiimis temperatuuri reguleerida järgmiselt.

Režiim

Temperatuuri reguleerimine

 

 

Auto (Automaatne)/

Reguleerige 1 °C võrra vahemikus

Cool (Jahutus)/Heat

16–30 °C.

(Soojendus)

 

 

 

Dry (Kuivatus)

Reguleerige 1 °C võrra vahemikus

18–30 °C.

 

 

 

Fan (Ventilaator)

Te ei saa temperatuuri reguleerida

 

 

MÄRKUS

Režiime Cool (Jahutus), Dry (Kuivatus) ja Heat (Soojendus) saate kasutada järgmistel tingimustel.

Režiim

Cool

Dry

Heat

(Jahutus)

(Kuivatus)

(Soojendus)

 

 

 

 

 

Sisetemperatuur

16 °C kuni

18 °C kuni

27 °C või

32 °C

32 °C

vähem

 

 

 

 

 

Välistemperatuur

-10 °C kuni

-10 °C kuni

-15 °C kuni

46 °C

46 °C

24 °C

 

 

 

 

 

 

Suhteline

 

 

Siseruumi niiskus

niiskus kuni

_

_

 

80%

 

 

 

 

 

 

Kui õhukonditsioneer töötab pikemat aega suure niiskusega keskkonnas režiimil Cool (Jahutus), võib esineda kondensatsiooni.

Kui välistemperatuur langeb temperatuurini –5°C, siis võib soojenduse võimsus võrreldes määratud võimsusega väheneda 60 kuni 70%.

14Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 14

 

 

2016/4/14 11:13:47