Puldi ülevaade

 

05

01

06

 

02

07

 

03

08

04

 

 

09

 

15

10

16

1117

12

18

1319

20

14

Patareide sisestamine

kaks 1,5 V AAA-tüüpi patareid

01Temperatuuri seadistamise indikaator

02Ajasuvandi indikaator

03Töörežiimi indikaator

04Suvandite indikaator

05Aku tühi indikaator

06Ülekande indikaator

07Ventilaatori kiiruse indikaator

08Vertikaalne õhuvool indikaator

09Sätete indikaator

10Toitenupp

11Temperatuuri nupp

12Nupp Options (Suvandid)

13Taimeri nupp

14Suuna nupp / valimise nupp

15Vertikaalse õhuvoolu nupp

16Režiiminupp

17Ventilaatori kiiruse nupp

18Nupp Single user (Üks kasutaja)

19Nupp Settings (Sätted)

20Nupp SET (Määra)

MÄRKUS

Selle juhendi kirjeldused põhinevad peamiselt puldi nuppudel.

Kuigi suvandid Virus Doctor (Viiruse doktor)

( ) / d'light Cool kuvatakse puldiekraanil, ei ole need selllel mudelil kättesaadavad.

Eesti 13

Ülevaade

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 13

 

 

2016/4/14 11:13:46