hooldus ja Puhastamine

Ärge kasutage pindade puhastamises väävelhapet, soolhapet või orgaanilisi lahusteid (näiteks vedeldi, petrooleum ja atsetoon). Ärge pange sellele kleebiseid, kuna see võib õhukonditsioneeri kahjustada.

Välismooduli soojusvaheti puhastamisel ja kontrollimisel võtke ühendust kohaliku hoolduskeskusega.

Soojusvaheti käitlemisel vältige kindlasti mis tahes vigastusi pinna teravatest nurkadest.

Filtri puhastamine

Tolmuimeja

Pehme hari

30 minutit

Konksud

Mahe pesuaine

ETTEVAATUST

Ärge hõõruge õhufiltrit harja ega muu puhastusvahendiga. See võib filtrit kahjustada.

Ärge jätke õhufiltrit selle kuivatamisel otsese päikesevalguse kätte.

MÄRKUS

Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant. Puhastamise tingimused võivad erineda sõltuvalt kasutusest ja keskkonnatingimustest.

Kui õhufilter kuivab niiskes kohas, võib see tekitada ebameeldivat lõhna. Puhastage see uuesti ja kuivatage hästi ventileeritud ruumis.

28Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 28

 

 

2016/4/14 11:13:52