Nutifunktsioonid

20 Eesti

Funktsioon Fast (Kiire)

Kasutage funktsiooni Fast (Kiire) oma ruumi kiireks jahutamiseks või soojendamiseks. See funktsioon on kõige võimsam jahutamise ja soojendamise funktsioon, mida õhukonditsioneer pakub. Saate selle funktsiooni valida režiimidel Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

Režiimidel Cool (Jahutus)

või Heat (Soojendus)

 

 

Valige Fast (Kiire).

MÄRKUS

Kui valite funktsiooni Fast (Kiire), siis kui funktsioonid

2-Step (Kaheastmeline) jahutus, Comfort (Mugavus), Single user (Üks kasutaja), Quiet (Vaikne) või good'sleep töötavad, siis need funktsioonid tühistatakse.

Saate muuta õhuvoolu suunda.

Te ei saa muuta seadistatud temperatuuri ega ventilaatori kiirust.

Kui vallite soojendusrežiimis Heat (Soojendus) kiirfunktsiooni Fast (Kiire), siis on võimalik, et te ei saa tõsta ventilaatori kiirust, et vältida jaheda õhu puhumist.

Funktsioon Comfort (Mugavus)

Kasutage funktsiooni Comfort (Mugavus), kui tunnete, et praegune jahutus- võ soojendusefekt on liiga tugev. Õhukonditsioneer pakub mahedat jahutust ja soojendust. Saate selle funktsiooni

valida režiimidel Cool (Jahutus) ja Heat (Soojendus).

Režiimidel Cool (Jahutus)

või Heat (Soojendus)

 

 

 

Valige Comfort (Mugavus).

MÄRKUS

Saate muuta seadistatud temperatuuri ja õhuvoolu suunda.

Te ei saa muuta ventilaatori kiirust.

Kui valite funktsiooni Comfort (Mugavus), siis kui funktsioonid 2-Step (Kaheastmeline) jahutus, Fast (Kiire), Single user (Üks kasutaja), Quiet (Vaikne) või good'sleep töötavad, siis need funktsioonid tühistatakse.

Kui tunnete, et funktsiooni Comfort (Mugavus) soojendus- või jahutusefekt on nõrk, siis tühistage funktsioon Comfort (Mugavus).

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 20

 

 

2016/4/14 11:13:49