teave Ohutusalane

Ärge puudutage kaitselülitit märgade kätega.

Te võite saada elektrilöögi.

Ärge lülitage õhukonditsioneeri välja kaitselülitist, juhul kui seade töötab samal ajal.

Õhukonditsioneeri sisse ja välja lülitamine kaitselülitiga võib põhjustada sädet ning põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Pärast õhukonditsioneeri lahtipakkimist hoidke kogu pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas, kuna pakkematerjal võib olla ohtlik lastele.

Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib tagajärjeks olla lämbumine.

Soojendamise ajal ärge puudutage õhuvoolu tera oma käte või sõrmedega.

See võib põhjustada elektrilööki või põletusi.

Ärge sisestage oma sõrmi või võõrkehasid õhukonditsioneeri õhu sisse-/väljalaske avasse.

Olge tähelepanelikud, et lapsed ei vigasta ennast, sisestades oma sõrmed tootesse.

Ärge lööge ega tõmmake õhukonditsioneeri liigse jõuga.

See võib põhjustada tulekahju, vigastusi või probleeme tootega.

Ärge asutage välismooduli lähedusse objekte, mis lubaksid lastel ronida masina peale.

See võib põhjustada lastele raskeid vigastusi.

Ärge kasutage antud õhukonditsioneeri pikema ajaperioodi jooksul halvasti ventileeritud ruumides või põdurate inimeste läheduses.

Kuna see võib olla ohtlik hapnikupuuduse tõttu, avage aken vähemalt korra ühe tunni jooksul.

8Eesti

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 8

 

 

2016/4/14 11:13:45