Ärge kasutage elektritransformaatorit. Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Kui pinge/sagedus/vool erinevad, võib tekkida tulekahju.

Toodet võib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki, tulekahju, plahvatust, probleeme tootega või vigastusi ja võib samuti tühistada paigaldatud toote garantii.

Paigaldage voolukatkesti õhukonditsioneeri kõrvale (aga mitte õhukonditsioneeri paneelidele) ja õhukonditsioneeri kaitselüliti kõrvale.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Kinnitage välismoodul kindlalt, et selle elektrooniline osa ei oleks nähtav.

Vastasel korral võib see põhjustada elektrilööki, tulekahju, plahvatust või probleeme tootega.

Ärge paigaldage antud seadet kütteseadme ega tuleohtlike materjalide lähedusse. Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb niiskust, õli, tolmu, otsest päikesevalgust või vett (või vihmapiisku). Ärge paigaldage antud seadet kohta, kus on gaasilekke oht.

Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigaldage välismoodulit kohta, kust see võiks alla kukkuda, näiteks kõrge välissein.

Välismooduli kukkumine võib põhjustada vigastusi, surma või varalist kahju.

Antud seadet tuleb korralikult maandada. Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini külge.

Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilööki, tulekahju või plahvatust.

Kasutage maandusega pistikupesa.

teave Ohutusalane

Eesti 5

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 5

 

 

2016/4/14 11:13:44