Kiired nutifunktsioonid

Samsungi õhukonditsioneer pakub laialdaselt lisafunktsionaalsust.

Režiim Auto (Automaatne)

Kasutage režiimi Auto (Automaatne), kui soovite, et õhukonditsioneer töötaks automaatselt. Õhuonditsioneer pakub võimalikult mugava atmosfääri.

Valige Auto (Automaatne).

MÄRKUS

Kui siseruumi temperatuur tundub olevat kõrgem või madalam kui määratud väärtus, siis õhukonditsioneer toodab automaatselt kas jahedat õhku sisetemperatuuri jahutamiseks või sooja õhku siseruumi temperatuuri soojendamiseks.

Fan (Ventilaatori) režiim

Kasutage režiimi Fan (Ventilaator) selleks, et õhukonditsioneer töötaks tavalise ventilaatorina. Õhukonditsioneer tagab naturaalse õhu liikumise.

Valige funktsioon Fan (Ventilaator).

MÄRKUS

Kui õhukonditsioneeri ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul, kuivatage konditsioneer, kasutades funktsiooni Fan (Ventilaator) 3 kuni 4 tundi.

Välismoodul ei ole mõeldud töötama režiimil Fan (Ventilaator), et vältida külma õhu sisenemist mooduli kaudu. See on normaalne töö, mitte õhukonditsioneeri rike.

Eesti 19

Nutifunktsioonid

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 19

 

 

2016/4/14 11:13:49