Filtri puhastamise meeldetuletuste lähtestamine

Sisemooduli ekraan

Veaotsing

Kui õhukonditsioneer töötab ebatavaliselt, tutvuge järgmise tabeliga, et säästa aega ja ära hoida ebavajalikke kulusid.

Probleem

 

Lahendus

 

 

 

 

Kontrollige toidet ja proovige seejärel

 

 

õhukonditsioneeri uuesti kasutada.

 

Lülitage kaitselüliti sisse, ühendage toitejuhe,

Õhukonditsioneer

 

seejärel proovige õhukonditsioneeri uuesti

 

kasutada.

ei tööta üldse.

 

Veenduge, et lahklüliti on sisse lülitatud.

 

 

Kontrollige, kas ajastatud väljalülitamise

 

 

funktsioon töötab. Kasutage õhukonditsioneeri

 

 

uuesti, vajutades nuppu Toide.

 

 

 

 

Kontrollige, kas režiim Fan (Ventilaator) või Fast

Ma ei saa

 

(Kiire) on sees. Nendel režiimidel reguleerib

temperatuuri

 

konditsioneer seadistatud temperatuuri

muuta.

 

automaatselt ja te ei saa seadistatud

 

 

temperatuuri muuta.

 

 

 

Eesti 29

hooldus ja Puhastamine

AR7000K ET Good_IB_DB68-06154A-00_ET_A5.indd 29

 

 

2016/4/14 11:13:53