Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei „Standard“ režimu.

2)Standard

Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas ryškus vaizdas.

3)Movie

Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių.

4)Custom

Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus.

 

 

>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

Mygtukas /Šviesumas [ ]

Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad

 

 

sureguliuotumėte ryškumą.

 

 

>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

Mygtukas /Įvesti [

] /

Naudojamas ekrano meniu pasirinkti. /

Paspaudžiant '

' (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano

Mygtukas SOURCE

 

 

 

meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Jei įėjimo režimui

 

 

pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano

 

 

dalyje parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo

 

 

signalą PC, DVI, AV, S-Video ir Component.)

 

 

Keisti šaltinį galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra

 

 

prijungti prie monitoriaus.

 

 

>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

Mygtukas AUTO

 

( Veikia tik režimu PC )

 

 

Paspaudus mygtuką „AUTO“, įsijungia langas „Auto

 

 

Adjustement“ (automatinis reguliavimas), kaip parodyta animaciniame

 

 

lange, centre. Naudodamas automatinio reguliavimo funkciją, monitorius

 

 

gali prisitaikyti prie įeinančio PC signalo. Funkcijų „fine“ (smulkus),

 

 

„coarse“ (stambus) ir „position“ (padėtis) vertės reguliuojamos

 

 

automatiškai.

 

 

 

>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

Mygtukas PIP

 

( Veikia tik režimu PC/DVI(PC))

 

 

Veikiant PC ar DVI režimu, įjungia vaizdo ekranus PIP režimu. Galite

 

 

peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, ar Component

 

 

(Komponentas) ekrane PIP (vaizdas vaizde) kompiuterio (PC) režimu PC

 

 

ir DVI(PC).

 

Maitinimo mygtukas [ ]

Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.

Maitinimo indikatorius

 

Tai leis jums matyti bendrą sistemos maitinimo būseną. Daugiau

 

 

informacijos rasite skyriuje PowerSaver.

Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite PowerSaver skyrelyje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui.

Iš galo