Meniu

Brightness

SOURCE

Apibūdinimas

Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.

Meniu

Apibūdinimas

Paspaudžiant Source (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis (PCinis/skaitmeninis). (Jei įėjimo režimui pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano dalyje

SOURCE parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo signalą PC, DVI, AV, Component S-Video ir HDMI.)

Keisti šaltinį galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra prijungti prie monitoriaus.