Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway”. Tada spustelėkite mygtuką „OK“.

Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.

Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

http://www.samsung.com/

Spragtelėkite "Close" mygtuką, toliau keletą kartų spragtelėkite "OK" mygtuką.

Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Microsoft® Windows® 2000 operacinė sistema

Jei pamatysite pranešimą "Digital Signature Not Found" dėl savo monitoriaus, atlikite tokius veiksmus.

Spragtelėkite "OK" mygtuką "Insert disk" lange.

Spragtelėkite "Browse" mygtuką "File Needed" lange.

Pasirinkite A:(D:\Driver), tuomet spragtelėkite "Open" mygtuką ir spragtelėkite "OK" mygtuką.