Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Neištraukinėkite kištuko už laido ir nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.

Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Naudokite tik atitinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą.

Dėl netinkamo įžeminimo galite patirti elektros smūgį, taip pat gali sugesti įranga. (Tik l klasės įranga.)

Gerai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis neatsilaisvintų.

Netinkamas sujungimas gali sukelti gaisrą.

Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, nedėkite ant jų sunkių daiktų, kurie gali pažeisti kištuką arba laidą.

Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nejunkite į elektros lizdą pernelyg daug ilgintuvų arba kištukų.

Tai gali sukelti gaisrą.

Neatjunkite maitinimo laido, kai monitorius naudojamas.

Atjungimas gali sukelti viršįtampį, o šis gali sugadinti monitorių.

Nenaudokite maitinimo laido, jei jungtis arba kištukas dulkėti.

Jei maitinimo laido jungtis ar kištukas dulkėti, nuvalykite juos sausa šluoste.

Naudojant maitinimo laidą, kurio kištukas ar jungtis dulkėti, galimas elektros smūgis ar gaisras.

Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia ištraukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.