Koreguoti meniu elementus.

Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.

Naudokite šį mygtuką ekrano meniu ir išryškintam meniu elementui įjungti.

Išjungus OSD parenka vaizdo signalą.

Paspauskite šį mygtuką prisitaikymui prie įeinančio signalo Analog.

AUTOFunkcijų fine (smulkus), coarse (stambus) ir position (padėtis) vertės reguliuojamos automatiškai.

PIP

Norėdami įjungti/išjungti PIP, paspauskite mygtuką PIP.

Tiesioginės funkcijos

AUTO

Meniu

Apibūdinimas

Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane. Paspauskite šį mygtuką prisitaikymui prie įeinančio signalo PC. Funkcijų fine (smulkus), coarse (stambus) ir position (padėtis) vertės reguliuojamos automatiškai. (Galimas tik PC režime)

Kad automatinio sureguliavimo funkcija veiktų geriau, suaktyvinkite 'AUTO'

AUTO funkciją tuomet, kai įjungta AUTO PATTERN. (Paspauskite čia, jei norite peržiūrėti automatinio sureguliavimo animacines iliustracijas.)

Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla

Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen.

Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.