Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Monitoriaus aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo centro personalui.

Jei jūsų monitorius neveikia normaliai - o ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir ckreipkiėts į įgaliotą atstovą arba aptarnavimo centrą.

Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės; nemontuokite jo transporto priemonėje.

Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba sniego poveikis.

Jei monitorius nukrito arba pažeistas jo korpusas, išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tuomet kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Laikykite monitorių išjungtą, jei lauke griaustinis ir žaibuoja, arba jei monitorius ilgą laiką nenaudojamas.

Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido ar signalo kabelio.

Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

Do not išneškite monitorius dešinėn arba kairėn by pulling only the wire arba the signalas laidai (žarnos.

Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos angų.

Dėl blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisrą.

Nedėkite ant monitoriaus indų su vandeniu, cheminių medžiagų ir smulkių metalinių daiktų.