Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Jei į monitorių pateko pašalinių medžiagų, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Laikykite gaminį atokiai nuo lengvai užsidegančių cheminių purškiklių ir kitų degių medžiagų.

Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Niekuomet nekiškite metalinių daiktų į monitoriaus korpuso angas

Taip galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba susižeisti.

Nekaišiokite metalinių daiktų, pvz., metalinių valgomųjų lazdelių, laidų ir grąžtų, arba degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų, į ventiliacijos angą, ausinių lizdą ar garso/vaizdo (AV) lizdus.

Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Jei į gaminį patektų pašalinių medžiagų arba vandens, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo jungtį iš el. tinklo lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.

Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

Nustatykite konkretų modelį atitinkančius raišką ir dažnį.

Netinkami raiška ir dažnis gali pakenkti jūsų regėjimui.

24 colla (61 cm) - 1920 X 1200

Ilgą laiką žiūrint į monitorių pernelyg artimu kampu gali pablogėti jūsų regėjimas.

Akių nuovargio sumažinimui po kiekvienos valandos darbo su monitoriumi padarykite bent penkių minučių pertrauką.

Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus arba vietoje, kuri gali vibruoti.