Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Diegimas

Prieš montuodami produktą vietoje, kurioje yra daug dulkių, labai aukšta arba labai žema temperatūra, pernelyg didelis drėgnumas, kur naudojami cheminiai tirpalai ir ten, kur produktas ilgą laiką veikia be pertraukos, pvz., oro uostuose ir stotyse, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru.

Priešingu atveju, monitorius gali patirti rimtų gedimų.

Pastatykite monitorių ten, kur nedaug drėgmės ir kuo mažiau dulkių.

Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti gaisras.

Pernešdami monitorių į kitą vietą, būkite atsargūs, kad jo nenumestumėte.

Taip galite susižaloti arba pažeisti gaminį.

Vitrinoje arba lentynoje monitoriaus pagrindą montuokite taip, kad pagrindo galas neišsikištų iš vitrinos ar lentynos.

Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.

Nedėkite gaminio nestabilioje ar mažo paviršiaus vietoje.

Dėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, antraip gaminys gali nukristi ir sužaloti pro šalį einančius asmenis, ypač vaikus.

Nedėkite gaminio ant grindų.

Yra pavojus suklupti už jo užkliuvus, ypač vaikams.

NORĖDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.

Antraip gali kilti gaisras.