Valymas ir naudojimas

Valydami monitoriaus korpusą arba TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių, šluostykite šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.

Nepurkškite plovimo priemonės tiesiog ant monitoriaus.

Tai gali pažeisti monitorių, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Naudokite rekomenduojamą plovimo priemonę ir minkštą audinį.

Jei jungtis tarp kištuko ir kontaktų apdulkėjusi arba joje yra nešvarumų, kruopščiai nuvalykite ją sausu skudurėliu.

Dėl nešvarios jungties galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prieš valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą.

Antraip tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu.

Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolo, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų ar dezinfekavimo priemonių.

Kreipkitės į Techninės priežiūros centrą arba Klientų aptarnavimo centrą, kad vieną kartą per metus išvalytų prietaiso vidų.

Prižiūrėkite, kad prietaiso vidus visuomet būtų švarus.

Dėl ilgainiui susikaupusių prietaiso viduje dulkių gali pasireikšti veikimo sutrikimai arba kilti gaisras.

Kita

Nenuimkite dangčio (arba galinės sienelės).