Monitorius ir stovas

Tvirtinimo pagrindo montavimas (papildomas)

1.Išjunkite monitorių ir ištraukite jo maitinimo laidą.

2.Paguldykite skystųjų kristalų monitorių ekranu žemyn ant plokščio paviršiaus, padėję minkštą pagrindą ekranui apsaugoti.

3.Atsukite keturis varžtus ir nuimkite stovą nuo skystųjų kristalų monitoriaus.

4.Lygiuokite tvirtinimo pagrindą pagal kiaurymes galinio dangčio tvirtinimo aikštelėje ir pritvirtinkite keturiais varžtais, pateiktais kartu su svirties tipo stovu, pakabinimo ant sienos įtaisu ar kitu pagrindu.

￿ Nenaudokite varžtų, ilgesnių už standartinio ilgio varžtus, nes jie gali pažeisti monitoriaus vidų.

￿Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.

￿Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtų specifikacijų. Neveržkite varžtų labai stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir jus sužeisti.

„Samsung“ nėra atsakinga už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.

￿„Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimą ar asmens susižalojimą, jei naudojamas ne VESA ar ne specialiai nurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas

nesilaiko gaminio montavimo instrukcijų.

￿ Jei norite pritvirtinti monitorių ant sienos, turite įsigyti tvirtinimo ant sienos komplektą, su kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.

￿Daugiau informacijos kreipkitės į arčiausiai esantį Samsung techninio aptarnavimo centrą. Samsung Electronics neatsako už nuostolius, susidariusius naudojant kitokį pagrindą nei nurodyti.

￿Laikydamiesi tarptautinių standartų, naudokite sieninį laikiklį.